Vi tilbyr anleggsarbeid som planering og transport av jord, grus, stein, sand, pukk og lignende, samt vegarbeid, tomtegraving og lignende tjenester.

Helgeland Brønn og Energiborring AS har flere års erfaring innen grunnarbeid fra tidligere. Med moderne utstyr, dyktige prosjektledere og ansatte sikrer vi at oppdragene blir utført på et kvalitetsmessig høyt nivå og med effektiv gjennomføring.

Vi har solid erfaring med å opparbeide byggetomter for private oppdragsgivere.

Drenering
Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeidet med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Ved graving av dreneringsgrøft vil ting som grøftens dybde, helningsgrad og jordsmonn, være avgjørende for god drenering.

Planering
Vi utfører alt innen graving/planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Graving på anleggsområder
Graving i forbindelse med byggeprosjekter, infrastruktur og grøntanlegg. Vi har bred kompetanse og utstyr rustet for alle typer arbeid innen graving.

Tomtegraving
Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Vi utfører også alt av graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder.