Fordelen med grunnvann fra brønn er at du får stabil og god vanntilførsel året rundt. Du slipper dermed å bekymre deg for at du skal gå tom for vann – i alle fall om du borer dypt nok. Jo dypere brønn, desto mer stabil blir vanntilførselen. I tillegg er grunnvann som regel renere enn overflatevann fra f.eks. en innsjø. Vi utfører brønnboringer etter vann.

Når det bores en grunnvannsbrønn finner vi, sammen med oppdragsgiver, en egnet plassering av brønnen. Deretter bores det ned et fôringsrør til vi treffer fjell, fôringsrøret bores ca. 2–3 meter ned i fjellet. Videre tettes det mellom fôringsrør og fjell, dette for å hindre at overflatevann kommer ned i brønnen. Så bores det videre i fjellet til vi har funnet tilfredsstillende/ønsket vannmengde.

Når boringen er avsluttet vaskes brønnen med luft og vann (flushing). Deretter installeres en brønnpumpe i brønnen.

Finner vi ikke vann etter endt boring, må brønnen trykkes, og det ordner vi selvfølgelig også .

Ta kontakt så hjelper vi deg.