Med energibrønn utnytter man termisk energi til å varme eller kjøle bygninger og boliger, helt utslippsfritt. Det er dessuten et minimalt inngrep i naturen, er stillegående og svært energibesparende. I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at ca 85% av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse prisendringene. Med energiboring og varmepumpe henter du energi fra grunnen, som brukes til å effektivt varme opp din bolig. En væske-til-vann-varmepumpe gir deg tre til fire ganger så mye varme som den strømmen som forbrukes. I likhet med vannboring, er dette en sikker engangsinvestering som flere generasjoner fremover kan dra nytte av. Løsningen innebærer heller ingen spesielle krav til vedlikehold.

Energibrønn – Varmesystem – Varmepumpe

Med energiboring utnyttes energien fra berggrunnen til å skape et lunt inneklima i din bolig. Det vanligste alternativet er å installere en varmepumpe, men energien fra berggrunnen kan også benyttes til vannbåren varme og radiatorvarme. Energiboring er løsningen for deg som ønsker å redusere strømutgiftene og samtidig verne om miljøet.