Vært på Brattbakken og boret 3 brønner og avsluttet uken i Fagervika